Mikroskop skaningowy Jeol Neoscope II

Stołowy mikroskop skaningowy Jeol Neoscope II. Umozliwia obserwację próbek z maksymalnych przybliżeniem 60 000x. Mozliwość pracy w stanie wysokiej próżni stwarza warunki do wykonywania obserwacji o wysokiej jakości. Mikroskop jest ponadto wyposażony w detektor EDS umożliwiajacy analizę składu chemicznego oglądanych próbek.

 

© Explomet 2014