Realizacja projektu unijnego - "Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w EXPLOMET celem opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania metodą wybuchowego platerowania wielowarstwowych kompozytów metalicznych na potrzeby budowy specj

 

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w EXPLOMET celem opracowania

i wdrożenia technologii wytwarzania metodą wybuchowego platerowania wielowarstwowych

kompozytów metalicznych na potrzeby budowy specjalistycznej aparatury procesowej, elementów złącznych

nowoczesnych instalacji przesyłu energii elektrycznej oraz hybrydowych

konstrukcji metalowych” RPOP.01.01.00-16- 0029/16-00

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w gospodarce

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 968 720,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 6 031 455,88 PLN

 

 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w EXPLOMET celem

opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania metodą wybuchowego platerowania wielowarstwowych

kompozytów metalicznych na potrzeby budowy specjalistycznej aparatury procesowej, elementów złącznych

nowoczesnych instalacji przesyłu energii elektrycznej oraz hybrydowych konstrukcji metalowych.

Projekt zakłada realizację 3 zadań: budowa i zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego, badania

przemysłowe, prace rozwojowe.

Rezultatem projektu będzie opracowanie technologii obliczeń, projektowania i wytwarzania metodą

wybuchowego platerowania wielowarstwowych kompozytów metalicznych oraz algorytmów obliczeń parametrów

wytrzymałościowych konstrukcji uwzględniających właściwości wszystkich warstw kompozytów materiałowych

wielowarstwowych.

© Explomet 2014