Realizacja projektu unijnego - „Utworzenie i wyposażenie Działu Nauki Badań i Rozwoju w przedsiębiorstwie EXPLOMET”

program_regionalny.jpgwojewództwo_opolskie.jpgue.jpg


INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Informujemy, iż Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet Gałka, Szulc Spółka Jawna realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.


Nazwa projektu: „Utworzenie i wyposażenie Działu Nauki Badań i Rozwoju w przedsiębiorstwie EXPLOMET”
Nazwa Beneficjenta: Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet Gałka, Szulc Spółka Jawna
Wartość projektu: 1 324 710,00 PLN
Wartość dofinansowania: 537 462,00 PLN


Projekt dotyczy trwałej rozbudowy komórki badawczo-rozwojowej poprzez utworzenie i
wyposażenie Działu Nauki Badań i Rozwoju w przedsiębiorstwie EXPLOMET.
Celem projektu jest rozwój potencjału badawczego naszego przedsiębiorstwa.
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wdrożenie wyników badań, co pozwoli na wprowadzenie zmian technologicznych w naszym przedsiębiorstwie. Zakup nowych urządzeń stanowiących wyposażenie działu wzmocni działalność badawczą zakładu, co przyczyni się do zapewnienia stabilnego rozwoju firmy.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: http://rpo.opolskie.pl/

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZY ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

© Explomet 2014