Realizacja projektu unijnego - „Wzrost konkurencyjności poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu i klientów z nowych branż dla produktów firmy ZTW „Explomet” Gałka, Szulc Sp. j.”

 

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Wzrost konkurencyjności poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu i klientów z nowych branż dla produktów firmy ZTW „Explomet” Gałka, Szulc Sp. j.”II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. – 31.12.2017 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 531 982,40 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 343 128,65 PLN

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej i promocji firmy ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opolu na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu m.in. w Skandynawii, Ameryki Płd, Afryki Płd., Afryki Płn. - Półwysep Arabski - Turcja, Europa Wschodnia.

Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 12 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.

© Explomet 2014