Łączniki spawalnicze

 

Elementy bimetaliczne umożliwiają tworzenie struktur mieszanych, składających się z materiałów, które w normalnych warunkach nie mogłyby być zespawane ze sobą konwencjonalnymi metodami. Przykładem takich materiałów jest chociażby stopowe aluminium oraz stal. Użycie elementu platerowanego, w którym połączenie tychże materiałów poprzez użycie międzywarstwy technologicznej jest możliwe, umożliwia przeprowadzenie procesu spawania. Wprowadzenie łącznika spawalniczego do węzła konstrukcyjnego powoduje że element np. stalowy spawany jest ze stalową częścią łącznika, natomiast element aluminiowy do aluminiowego.

Konstrukcje mieszane z udziałem metali lekkich przyczyniają się do redukcji ich całkowitej masy. Może to dotyczyć na przykład pojazdów szynowych i drogowych, co idealnie wpisuje się w obecny trend obniżania emisji CO2, efektywności energetycznej itd.

Pod względem eksploatacyjnym łączniki są idealną alternatywą dla połączeń nitowanych i skręcanych przy tym pozbawioną w dużej mierze wad związanych z korozją.

W chwili obecnej prowadzone są prace badawcze nad możliwością zaprojektowania węzła konstrukcyjnego zawierającego łącznik spawalniczy  dla przemysły motoryzacyjnego. Projekt ten realizowany jest wraz z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Istotnym zagadnieniem jest opracowanie technologii automatycznego spawania łączników oraz określenie panelu badań zmęczeniowych dla zaprojektowanego węzła.

© Explomet 2014