Materiały hybrydowe

 

Nowoczesne materiały hybrydowe w postaci laminatów metalowo-włóknistych (FML – fibre-metal laminate) są wytwarzane metodą spajania warstw metalowych za pośrednictwem różnego rodzaju spoiw polimerowych wzmacnianych m.in. włóknami węglowymi. Tak wykonane struktury charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną ,zmęczeniową, odpornością na pękania i udar w porównaniu do tradycyjnych stopów metalowych. 

W ZTW Explomet zapoczątkowano prace mające na celu uzyskanie materiałów hybrydowych wykonanych z aluminium i włókna węglowego z wykorzystaniem technologii wybuchowego spajania metali. W próbnych testach zgrzewaniu poddano dwie blachy z aluminium gat. 1050 o grubości 1 mm, pomiędzy które wprowadzono siatkę z włókna węglowego. Wykonana próbka miała format 200 x 300 mm. Uzyskany kompozyt wykazywał wysoką sztywność, jego wytrzymałość na rozciąganie wzrosła ok. dwukrotnie w przeliczeniu na przekrój użytej blachy aluminiowej.

© Explomet 2014