Połączenia stopów magnezu z aluminium i jego stopami

 

Stopy magnezu są nowoczesnym tworzywem konstrukcyjnym, które cechuje mały ciężar, wysoka wytrzymałość właściwa, dobre właściwości dla obróbki mechanicznej. Dużym mankamentem tego materiału jest jednak wysoka aktywność chemiczna, co w szczególności objawia się brakiem odporności korozyjnej . Jedną z propozycji rozwiązania tego problemu jest pokrycie ich powierzchni  warstwą aluminium . Taka powłoka charakteryzuje się wysoką plastycznością i odpornością na utlenianie na skutek procesu pasywacji.

Wykonano próby  platerowania metoda wybuchową blachy oraz pręta ze stopu magnezu AZ 31 z użyciem aluminium 1050 . Blachę platerowano dwustronnie.  Uzyskany bimetal poddano z pozytywnym wynikiem wstępnym próbom przeróbki plastycznej stosując operację walcowania.  Zapoczątkowane prace będą kontynuowane w ramach przyszłych programów badawczych m in. z Politechniką Częstochowską. 

 

© Explomet 2014